Facebook, bir kullanıcının size e-posta adresini veya diğer kullanıcı bilgilerini vermesini sağlayan bir reklam ünitesi yayınlayabileceğiniz bir özellik sunmaktadır (“Potansiyel Müşteri Reklamları”). “Kabul ediyorum”a tıklayarak ve bu özelliği kullanarak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

A. Tarafınızdan gönderilen tüm Potansiyel Müşteri Reklamlarının bu koşullara ve Hak ve Sorumluluk Bildirimi’ne (aşağıda tanımlandığı haliyle ve https://www.facebook.com/policies/ads adresinde bulunan ve https://developers.facebook.com/policy/ adresindeki Potansiyel Müşteri Reklamları İlkesi’ni ve Facebook Platform İlkesi’ni de kapsayan Facebook Reklam İlkeleri’ni içerecek şekilde), yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve mevzuata uygun olmasından (Facebook kullanıcılarına gerekli açıklamaları yapmak da dahil) tamamen siz sorumlu olursunuz. Bu koşulları bir üçüncü taraf adına kabul ettiğiniz durumlarda, söz konusu tarafın temsilcisi olarak söz konusu taraf adına bu özelliği kullanma ve söz konusu tarafı bu koşullara bağlayacak yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.
B. Her Potansiyel Müşteri Reklamının Facebook kullanıcıları için aşağıdaki açıklamaları içermesini sağlarsınız: (i) Potansiyel Müşteri Reklamında tanıtımı yapılan teklif için gerekli tüm koşullar (ör. uygunluk kriterleri, bitiş tarihi veya kullanımdaki kısıtlamalar) (“Teklif Koşulları”) da dahil, yürürlükteki yasalara, kurallara ve mevzuata uygun olması için gerekli ve yeterli olan tüm açıklamalar ve seçim mekanizmaları; (ii) bir kullanıcının Potansiyel Müşteri Reklamı yoluyla size veri göndermesi halinde bu verilerin gizlilik ilkeleriniz çerçevesinde yönetileceğine dair net ve belirgin bir açıklama; ve (iii) gizlilik ilkelerinize bir bağlantı. Ayrıca, hiçbir Potansiyel Müşteri Reklamının erişkin olmayanları hedeflememesini sağlarsınız.
C.“Potansiyel Müşteri Reklamı Verileri”, bir Facebook kullanıcısının Potansiyel Müşteri Reklamı aracılığıyla size göndermeyi seçtiği, Facebook kullanıcısının e-posta adresini ve başka kullanıcı bilgilerini içerebilecek bilgiler anlamına gelir.
D. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini sadece bu koşullarla; Facebook Platformu İlkesiyle; Facebook Reklam İlkeleriyle; kendi gizlilik ilkenizle; Potansiyel Müşteri Reklamları üzerinden size Potansiyel Müşteri Verileri sağlanması onaylanırken Facebook kullanıcısı tarafından kabul edilen her türlü Teklif Koşulları, izinler, ek koşullar ve şartlarla ve yürürlükteki yasalar, kurallar ve mevzuatla uyumlu olarak kullanabilirsiniz; bunlara yürürlükteki tüm veri gizliliği, reklam, telepazarlama ve sınırlama olmaksızın, geçerli olduğu üzere 1991 Telefon Tüketici Koruma Yasası ve uygulama tüzükleri 47 U.S.C. § 227 ve 47 C.F.R. § 64.1200 ile Telepazarlama Satış Kuralı, 16 C.F.R. Bölüm 310, 2003 İstenmeyen Pornografi ve Pazarlama Saldırısı Kontrol Yasası ve uygulama tüzükleri 15 U.S.C. § 103 ve 16 C.F.R. Bölüm 316 gibi diğer yasalar da dahildir. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini bir reklamveren adına alıyorsanız, bu Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini sadece o reklamveren adına kullanabilir ve paylaşabilirsiniz ve bu Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini başka bir reklamverenden gelen verilerle çoğaltamaz, karıştıramaz veya destekleyemezsiniz.
E. Hiçbir koşulda Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini satamazsınız ve sonraki cümlede açıkça belirtilmiş şartlar haricinde Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini başka bir yere aktaramazsınız. Gizlilik ilkeleriniz, bu koşullar ve tüm Teklif Koşulları uyarınca ve yürürlükteki yasalara, kurallara ve mevzuata uymak şartıyla, Facebook sizin Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini, Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerinin toplanma amacına uygun şekilde (toplama sırasında kullanıcıya açıklandığı biçimiyle) kullanılmak üzere bir Bağlı Şirkete, imtiyaz sahibine ya da tamamen sizin adınıza hareket eden üçüncü tarafa aktarmanızı kısıtlamaz. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini bir Bağlı Şirketle, imtiyaz sahibiyle ya da sizin adınıza hareket eden üçüncü tarafla paylaşmanız halinde bunu, riskini tamamen üstlenerek yaparsınız ve bu Bağlı Şirket, imtiyaz sahibi ya da üçüncü tarafın bu koşullara ve yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve mevzuata uymasını sağlarsınız. “Bağlı Şirket”; doğrudan veya dolaylı olarak tarafınızca sahip olunan veya kontrol edilen, tarafınıza sahip olan veya tarafınızı kontrol eden, ya da tarafınızla ortak sahiplik ya da kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir.
F. Korunacak verilerin işlenmesinin ve niteliğinin oluşturduğu riske uygun seviyede güvenlik sağlayacak şekilde, Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini yanlışlıkla veya yasadışı olarak imha veya yanlışlıkla kayıp, değiştirme, ifşa ve erişim durumlarına karşı koruyacak gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alırsınız. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini, Facebook (Facebook API’leri dahil) tarafından belirtilen protokoller aracılığıyla kullanılabilirsiniz ve bu protokolleri kullanma şekliniz Facebook’un Platform İlkesi’yle uyumlu olmalıdır.
G. Facebook, istediği zaman Potansiyel Müşteri Reklamı özelliğine erişimi değiştirebilir, dondurabilir veya sonlandırabilir ya da bu özelliğin kullanılabilirliğini durdurabilir. Potansiyel Müşteri Reklamı özelliğini kullanmaktan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.
Potansiyel Müşteri Reklamı özelliğini kullanımınızda bu koşullar geçerli olacaktır. Bunlar, Facebook’tan reklam envanteri satın almanız için geçerli olan koşulların (Facebook Reklam İlkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) yerini almaz ve söz konusu koşullar geçerli olmaya devam eder. Bu Potansiyel Müşteri Reklamları özelliği, Facebook’un Hak ve Sorumluluk Bildirimi (https://www.facebook.com/legal/terms, “HSB”) uyarınca “Facebook”un bir parçasıdır ve bu Potansiyel Müşteri Reklamları özelliğini kullanmanız, “Facebook”u kullanmanızın ve “Facebook”taki eylemlerinizin bir parçası olarak kabul edilir. Bu Koşullar ile HSB arasında açık bir ihtilaf olması halinde, işbu koşullar sadece ihtilafın kapsamı dahilinde ve sadece Potansiyel Müşteri Reklamları özelliğini kullanmanızla ilgili olan durumlarda geçerli olacaktır. Facebook, bu koşullara uymanızı takip etme veya denetleme ve bu koşulları zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar ve bu özelliği kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
çayyolu diş hekimi mide botoksu Tıbbi Sekreterlik Doğum Koçluğu Ankara varis Paykasa Paykwik Ankara dershane Biber hapı orjinal Orjinal lida Mobil bozum forma yaptırmak fx15